ייעוץ נדל"ן

לתיאום פגישה

מזה גילוי מרצון ומה מהותו בחוק הישראלי?

גילוי מרצון הינו נוהל שמטרתו לאפשר ללא מעט ישראלים לדווח על הכנסותיהם בישראל וכך גם על נכסים שנמצאים מעבר לים ולא דווחו. אם בעבר עניין המיסוי הבינלאומי היה פחות דומיננטי, שהרי היום הוא מסונכרן אל דרישות הדיווח בבנקים ומאורה בכל תרחישי הלבנת הון בישראל. מיותר לציין כי הליך זה הינו הליך שאינו חוקי ועלול לגרום לאדם המבצע זאת מאסר פעיל. החל מדצמבר 2017 ניתנה הזדמנות לתושבים כאלה ואחרים להתוודות וכך להסדיר חבות מס בישראל ובתנאי שלא יענשו או יעמדו לדין פלילי. מחזיקים נכסים במדינה זרה? הגיע הזמן לדווח עליהם בצורה שלא תסבך אתכם בעתיד.

גילוי מרצון החל לשנת 2018 – תנאים לגילוי מרצון

בהסתמך על כך כי רשות המיסים מעודדת גילוי מרצון ותיקון עוולות אלו, בתיאום עם פרקליטות המדינה, היא מוכנה להתחייב כי לא יינקטו שום הליכים פליליים למי שינצל את הזמן הזה וידווח על מה שלא דווח עד כה. התנאים לדיווח תלויים בכך כי הגילוי עצמו יהיה בשקיפות מלאה ויעשה בתום לב. במידה ולא נערכה שום חקירה בעניין על ידי רשות המיסים ולא נבדק דבר וכמובן, במידה והגילוי נעשה על פי התאריך הנקוב. כמו כן, תנאי נוסף לקיום הליך זה, קשור בכך שלא נערכה מעולם חקירה משטרתית בעניין הקשור לבקשה לרבות תרחישים עסקיים או כל מה שמניב הכנסות בפועל.

כיצד מגישים את בקשת גילוי מרצון?

את בקשת גילוי מרצון יש להגיש באמצעות סמנכ"ל או גוף בכיר לחקירות מטעם רשות המיסים בלבד. למעשה, רק הוא זה שיהיה מוסמך לאשר בקשה – כאמור, ייקרא שמו גם "גורם מוסמך". על הגילוי להיות כן ואמתי ולכלול את כל המידע הנדרש להתייחסות הבקשה. בין היתר, בבקשה יש לציין את שמות המבקשים, שנות המס עליהן מדובר, מקור ההכנסה, סכומים וכמובן, הסכומים עליהם לא הועברו דיווחים. במידה וקיימת תשואה של השקעה. לצד כל בקשה, תופיע גם חתימת המבקש עצמו ובמידה וקיים מיוצג, יצורף לזה גם ייפוי כוח בהתאם. את הבקשות יש לשלוח כאמור לגורם המוסמך באמצעות דואר אלקטרוני של רשות המיסים שמופיע באתר. תוהים מה קורה במידה ולא מאשרים גילוי מרצון? במידה והמוסמך מצא כי אין לאשר בקשה זו, הוא כמובן יודיע זאת למבקש, במידה וכן, הוא יודיע כי הבקשה אכן עומדת בתנאי הנוהל ולאחר אישורה, יפנה הגורם המוסמך לגורמים האזרחים הרלוונטיים (פקידי שומה/ מע"מ/ מיסוי מקרקעין וכד') בכדי שאלה ייקבעו את סכום המס האמור לעבור לגורמי המס.

בסיכום דבר, יחתום הגורם האזרחי והמבקש על הסכם שומה, המבקש ישלם את המס במועד שייקבע על ידי הגורם האזרחי וזאת לצד ביטול הליכים פליליים נוכח הגילוי הנ"ל.

שתפו מאמר זה

לפרטים התקשרו 052-5488851 או השאירו פניה​

052-5488851 | ייעוץ משפטי

דילוג לתוכן