ייעוץ נדל"ן

לתיאום פגישה

ייפוי כוח מתמשך

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

מנגנון משפטי חדש אשר התקבל לפי הוראות חוק הכשרות והאפוטרופסות המשפטית, התשכ"ב – 1962. יפוי כח מתמשך, מאפשר למייפה הכח – "הממנה" לבחור ולנחליט לפי רצונו הבלעדי מי יטפל בענייניו האישיים ו/או הרכושיים ו/או הרפואיים או חלק מהם, ובאיזה אופן – ככל ותהא הדרדרות במצבו וככל ולא יהא כשיר לקבל החלטות בנושאים כאמור. 

טרם כניסת מנגנון יפוי הכח הממשך לחוק, אדם בגיר אשר לא היה כשיר לקבל את החלטותיו לבד עקב איבוד כשרותו, לא היה נוטל כל חלק בהחלטה מי יהא האדם אשר יטפל בענייניו המנויים לעיל וישמש כמיופה כוח מטעמו. ייפוי כוח מתמשך הוא למעשה מסמך משפטי מחייב, המורה כיצד יהא על מיופה הכוח לנהוג ולקבל החלטות בעבור הממנה. כל אדם בגיר אשר נמצא כשיר בהתאם לתנאים המנויים בחוק, יכול לקבוע מי יהיה נציגו/מיופה כוחו אשר יטפל בענייניו על פי הנחיותיו ועקרונותיו, במקרים בהם לא יוכל לעשות זאת יותר באופן עצמאי. חשוב להדגיש כי ניתן ואף מומלץ לציין ביפוי הכח הוראות מפורטות ומדויקות, המורות למיופה הכח כיצד עליו לפעול והכל על פי רצונו של הממנה.

חשיבות הליווי על-ידי עורך דין

חשוב להדגיש כי לא כל עורך דין מוסמך לערוך ייפוי כח מתמשך. יפוי כח מתמשך יהא בעל תוקף ויערך אך ורק על ידי עורך דין אשר קיבל הסמכה מאת משרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי.

זאת ועוד, כמסמך משפטי מחייב בעל השלכות כה נרחבות, חשוב לשכור את שירותיו של עורך דין מקצועי אשר יסייע וילווה את עריכת ייפוי הכוח המתמשך על כל פרטיו, אשר מכיר היטב את הוראות החוק.

עריכת יפוי כח מתמשך נעשית באופן יסודי, בשיטת "צעד אחר צעד", תוך קיום מספר פגישות סדורות באופן בו נבחנים כלל האינטרסים של הממנה אשר יאפשרו לערוך את יפוי כח על כל סעיפיו תוך בחירת הממונה את מיופה הכח אשר ידאג לכל ענייניו הפרטיים של הממנה.

מאמרים מקצועיים

לפרטים נוספים התקשרו: 052-5488851

לקבלת שיחה חוזרת

מתי חשוב לערוך ייפוי כוח מתמשך?

חשוב ורצוי לערוך יפוי כח מתמשך עבור כל אדם ובכל גיל. אין אדם יודע מה יוליד יום. עם זאת,  כמובן כי בגילאים מבוגרים – חשופים יותר לפגיעה בצלילות המחשבה ולא אחת, רבים מאבדים את הכשרות ואת היכולת לקבל החלות. על כן, בגילאים המבוגרים יותר מומלץ בחום לשקול עריכת ייפוי כוח מתמשך ובכך להבטיח באופן מלא את עצמאות הבחירה.

חתימה על הסכם

יתרונותיו של ייפוי כוח מתמשך

עצמאות הבחירה

מסמך זה הינו ערובה לכך שכל אדם אשר יימצא כלא כשיר לקבלת החלטות, יוכל בכל זאת לשמור על עצמאות בחירתו באמצעות ההנחיות המפורטות במסמך יפוי הכח המתמשך.

תהליך מהיר

מסמך זה פותר למעשה את הצורך העתידי במציאת אפוטרופוס במסגרת הליך משפטי ארוך, מסורבל וממושך.

לפרטים התקשרו 052-5488851 או השאירו פניה​

052-5488851 | ייעוץ משפטי

דילוג לתוכן